Inventarizace majetku a závazků - zaúčtování a dopad tohoto účtování do daně z příjmu

4. 10. 2019


Zákoník práce včetně novely platné k r.2019

15. 10. 2019


Aktuality ze mzdové účtárny

28. 11. 2019


DPH aktuálně + zahraniční obchod

7. 11. 2019